VO Eemsdelta is partner van de Aspirant Opleidingsschool Ommelanden. Dit is een samenwerkingsverband van vier VO-scholen (VO Eemsdelta, Dollard College, dr. Aletta Jacobs College en Scholengemeenschap Ubbo Emmius) en drie opleidingsinstituten (Hanzehogeschool, Noordelijke Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen). De partners ontwikkelen en verzorgen samen de opleiding van de aankomende leraren (stagiaires, LIO’s) die op één van de genoemde opleidingsinstituten zitten. Deze nauwe samenwerking leidt tot verhoging van de kwaliteit van opleiden en begeleiden. Voordeel voor de deelnemende VO-scholen is ook dat ze studenten gemakkelijker kunnen interesseren voor een onderwijsbaan in het noorden. De studenten brengen bovendien de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied bij de scholen in de praktijk. Zo leren ze van elkaar.

Visie op leren

De visie op onderwijs van de zeven partners kent veel overeenkomsten: het leren van leerlingen en studenten staat centraal en dat altijd binnen een professionele, lerende organisatie die zich verbindt met de wereld om zich heen. De professionalisering van zowel leerlingen en studenten als de eigen medewerkers gebeurt op basis van drie ontwikkelthema’s: identiteitsontwikkeling, burgerschap en wendbaar vakmanschap.

Leren in de praktijk

Een groot deel van de studie bestaat uit het opdoen van ervaring in onderwijssituaties. Op deze manier verbinden de leraren in spe het theoretisch kader met de praktijk. Zij krijgen de ruimte om verschillende vormen en niveaus van onderwijs te ervaren. Wanneer ze dat willen kunnen ze binnen de opleidingsschool Ommelanden van school wisselen. Bijvoorbeeld als ze nog meer betekenisvolle leerervaringen willen opdoen. Daarnaast krijgen de studenten de mogelijkheid om onderzoek te doen in de praktijk. De studenten worden begeleid door een schoolopleider en (vak)coaches. De schoolopleider is medeverantwoordelijk voor het theoretisch deel van de opleiding en de gehele organisatie rondom de studenten. De (vak)coaches zijn ervaren leraren die zorgen voor de dagelijkse begeleiding van de studenten.