Keuzemodules

In alle leerjaren krijg je keuzemodules. Je kiest vakken en activiteiten die passen bij je persoonlijke ontwikkeling. Dit kan om ondersteuning gaan. Je kunt dan extra hulp vragen voor vakken die je nog lastig vindt. Je overlegt je keuze met je mentor.

Numo-lessen

Elk schooljaar meten we met behulp van Dia-toetsen de voortgang van je taalvaardigheid. Wanneer nodig krijg je ondersteuning op maat. In de onderbouw doen we dat bijvoorbeeld met behulp van het online leermiddel Numo. Numo gebruiken we ook voor ondersteuning bij rekenen en talen.

Huiswerkbegeleiding

Geconcentreerd werken, slim plannen, huiswerk maken en toetsen voorbereiden: dat kan vooral in het begin nog best lastig zijn. Wij bieden je na schooltijd ondersteuning in de vorm van huiswerkbegeleiding.

Leerlingbegeleider plannen & organiseren

Heb je moeite met plannen, organiseren en je aan een planning houden? Dan kan onze leerlingbegeleider je leren om je schoolwerk beter te ordenen. Met de leerlingbegeleider kijk je dan ook met regelmaat naar je planning om te zien waar de knelpunten zitten. 

Dyslexie en dyscalculie 

We bieden hulp bij dyslexie en dyscalculie. Dit zijn leerstoornissen die zorgen voor bijvoorbeeld lees-, spellings- of rekenproblemen. Er bestaat geen methode waarmee de problemen volledig worden opgelost. Het gaat erom dat ze verminderen en dat je ermee leert omgaan. Onze hulp is gericht op: accepteren, het accent leggen op wat je wel kunt, stimuleren en faciliteren.

Examentraining

In de laatste periode van het examenjaar organiseren we examen(taal)trainingen op school. Dan wordt de volledige examenstof herhaald en er is uitgebreid de tijd om met de stof te oefenen.