Ondersteuningsuren

Je hebt wekelijks ondersteuningsuren, dan kun je kiezen voor welk vak je extra ondersteuning wilt. Je overlegt dit met je mentor. In leerjaar 1 hebben alle leerlingen een ondersteuningsuur.

Numo-lessen

Elk schooljaar meten we met behulp van Dia-toetsen de voortgang van je taalvaardigheid. Wanneer nodig krijg je ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld met het behulp van het online leermiddel Numo. Numo gebruiken we ook voor ondersteuning bij rekenen en talen.

Dyslexie en dyscalculie 

We bieden hulp bij dyslexie en dyscalculie. Dit zijn leerstoornissen die zorgen voor bijvoorbeeld lees-, spellings- of rekenproblemen. Er bestaat geen methode waarmee de problemen volledig worden opgelost. Het gaat erom dat ze verminderen en dat je ermee leert omgaan. Onze hulp is gericht op: accepteren, het accent leggen op wat je wel kunt, stimuleren en faciliteren.

Faciliteitenpas

Wanneer jij andere dingen nodig hebt dan andere leerlingen kun je (tijdelijk) een faciliteitenpas krijgen. Daar staat dan bijvoorbeeld in dat je meer tijd krijgt voor toetsen, dat je je rekenmachine in bepaalde gevallen juist wel mag gebruiken, dat je later mag komen bij een bepaalde les, etc.

Remedial teaching

Heb jij een probleem met plannen en organiseren, leren leren, begrijpend lezen of problemen met bijvoorbeeld een taal of wiskunde? Onze remedial teacher gaat samen met jou op zoek naar de oorzaak ervan en helpt je bij het vinden van een aanpak die werkt.

Examentraining

In de laatste periode van het examenjaar organiseren we examentrainingen op school. Dan wordt de volledige examenstof herhaald en er is uitgebreid de tijd om met de stof te oefenen.