VO Eemsdelta is een algemeen bijzondere school. We staan voor gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen en omarmen de pluriforme samenleving. Wij geloven dat de diversiteit in onze samenleving een positieve bijdrage levert aan de samenleving als geheel.

In ons onderwijs werken we actief aan burgerschap, sociale integratie en tolerantiebevordering. Dit gebeurt onder andere binnen de vakken levensbeschouwing, burgerschap en maatschappijleer, maar is ook onderdeel van onze schoolcultuur. Schoolcultuur is een gedeelde opvatting over wat we belangrijk vinden in het leven. We hebben het vertaald in gedragsregels. Deze kunnen aangevuld worden of gewijzigd, maar de essentie blijft herkenbaar. Belangrijke waarden voor ons zijn openheid, tolerantie, respect en burgerschap.