In ons onderwijs staan de volgende vragen centraal. Daarover hebben we het met jou.

Wat heb jij specifiek nodig?

Je mentor begeleidt je bij het maken van keuzes op het gebied van welzijn, talentontwikkeling, ondersteuning en je loopbaan. Waar ben je goed in, wat kan beter, wat zijn je ambities en wat heb jij specifiek van ons nodig? We bieden allerlei vormen van ondersteuning en (extra) talentprogramma’s.

Hoe maken we leren betekenisvol?

Leerstof krijgt betekenis als je weet waarvoor je deze nodig hebt. Daarom werk je bij ons aan realistische opdrachten van bedrijven, maak je uitstapjes in de regio en doe je mee aan wedstrijden. Bovendien leer je bij bedrijven, organisaties en (vervolg)opleidingen in de regio. Zo leer je over de nieuwste ontwikkelingen.

Hoe kun je er zijn voor anderen en de wereld?

Op onze school kan iedereen zichzelf zijn. Je leert elkaar kennen, elkaars verschillen respecteren en helpt elkaar als dat nodig is. In opdrachten leer je hoe je iets voor de regio en de wereld kunt betekenen. Je komt bijvoorbeeld op voor andermans belangen of denkt mee over oplossingen voor (actuele) problemen. Je organiseert daarnaast activiteiten of festiviteiten voor de regio.