Ondersteuningsuren

Je hebt wekelijks ondersteuningsuren, dan kun je kiezen voor welk vak je extra ondersteuning wilt. Je overlegt dit met je mentor.

Numo-lessen 

In de taal- en rekenuren uren wordt in leerjaar 1, 2, en 3 gewerkt met het programma NUMO. Numo gebruiken we voor ondersteuning bij rekenen en talen. Het taaluur wordt begeleid door je mentor, zodat hij/zij je vorderingen goed kan monitoren. De voortgang van je taalvaardigheid wordt ook elk schooljaar gemeten met behulp van Dia-toetsen .

VOS-lessen 

In de bovenbouw bieden we VOS-lessen. Tijdens deze lessen krijg je ondersteuning voor een bepaald vak. Je krijgt les van een vakdocent.  

Huiswerkbegeleiding

Geconcentreerd werken, slim plannen, huiswerk maken en toetsen voorbereiden: dat kan vooral in het begin nog best lastig zijn. Op het leerplein kun je ondersteuning krijgen bij het leren en het maken van je huiswerk.

Remedial teaching

Heb jij een probleem met plannen en organiseren, leren leren, begrijpend lezen of problemen met bijvoorbeeld een taal of wiskunde? Onze remedial teacher gaat samen met jou op zoek naar de oorzaak ervan en helpt je bij het vinden van een aanpak die werkt.

Dyslexie en dyscalculie 

We bieden hulp bij dyslexie en dyscalculie. Dit zijn leerstoornissen die zorgen voor bijvoorbeeld lees-, spellings- of rekenproblemen. Er bestaat geen methode waarmee de problemen volledig worden opgelost. Het gaat erom dat ze verminderen en dat je ermee leert omgaan. Onze hulp is gericht op: accepteren, het accent leggen op wat je wel kunt, stimuleren en faciliteren.

Examentraining

In de laatste periode van het examenjaar organiseren we examentrainingen op school. Dan wordt de volledige examenstof herhaald en er is uitgebreid de tijd om met de stof te oefenen.