In klas 1 tot en met 3 kun je, naast de reguliere vwo-stroom, ook kiezen voor vwo+. Deze stroom is voor leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere vwo-programma en breed geïnteresseerd zijn. We verwachten dat je een positief advies voor vwo+ van de basisschool hebt en een goede motivatie. Doe je mee, dan krijg je aan het einde van klas 3 een certificaat.

Onderbouw

In vwo+ krijg je hetzelfde programma als de vwo-leerlingen, maar bieden we extra uitdaging. Je gaat je meer verdiepen in de vakken en het tempo ligt hoger. Voor sommige vakken is een lesuur minder ingeroosterd. Deze lesuren gebruiken we voor extra begeleiding en verdieping. Je krijgt in vwo+ ook het vak Onderzoek & Ontwerpen en je doet mee aan de Plusprojecten. Tijdens deze projecten houd je je bijvoorbeeld bezig met robotica, Chinees, filosofie, sterrenkunde of forensisch onderzoek.

Bovenbouw

Na leerjaar 3 stroom je door naar de reguliere vwo-stroom. Voor bovenbouwleerlingen is het mogelijk om je, naast het reguliere curriculum, te verbreden door deel te nemen aan extra projecten/activiteiten, webinars en olympiades.

Lees hier voor meer havo/vwo/vwo+.