Het vwo duurt zes jaar en bereidt je voor op het wetenschappelijk onderwijs. Veel leerlingen gaan na hun eindexamen studeren aan de universiteit, maar je kunt ook terecht op het hbo.

Onderbouw vwo

Je komt in een brugklas havo/vwo of vwo/vwo+. De mentor zorgt samen met jou voor een fijne sfeer in de klas. Aan het begin van het jaar voer je met je mentor en je ouders een ambitiegesprek over hoe het met je gaat, wat je wilt bereiken en wat jij nodig hebt. Samen met docenten begeleiden mentoren je in het (leren) keuzes maken op het gebied van ondersteuning, talentontwikkeling, welzijn en je loopbaan. Gedurende het jaar voer je ontwikkelgesprekken met je mentor en je ouders over je voortgang.

Voor leerlingen in de brugklas zijn er talentklassen met een keuze tussen kunst, cultuur, sport, techniek en ondernemen. Daarnaast bieden we leerlingen uit alle leerjaren vier keuzemodules (vier lesuren) aan, die je invult aan de hand van een door school samengesteld aanbod. Je kiest dan vakken en/of activiteiten die passen bij je persoonlijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning, maar ook aan activiteiten die passen bij jouw interesses. Houd je van kunst, cultuur of taal? Kies dan voor Digital Art Factory, dans, theater, koken, green deal, de schoolband, de schoolkrant of Cambridge English. Alle brugklassers krijgen het vak Onderzoek en Ontwerpen. Je krijgt dan technologische vragen van bedrijven. Als dat jou aanspreekt kun je verder met het Technasium (we zijn nu nog kandidaat). Maar we hebben ook andere keuzeprogramma‚Äôs. Ben je meer een ondernemer? Kies dan voor Jong Ondernemen en start een Junior Company.

Als school vinden we het belangrijk dat het onderwijsprogramma is afgestemd op de leerlingbehoefte. Niet elke leerling heeft evenveel onderwijstijd nodig om te komen tot een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarom is het voor goed presterende leerlingen ook mogelijk een vrijstelling aan te vragen voor een deel van de keuze-modules.

Bovenbouw vwo

Vanaf vwo 4 volg je een profiel dat aansluit op jouw interesses en capaciteiten. Een profiel bestaat uit een verplicht deel dat voor alle profielen gelijk is, een vrij deel en een deel dat bij het gekozen profiel hoort. Je kunt kiezen uit vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Naast de extra keuzeprogramma’s is er nog meer ruimte voor talentontwikkeling. Bovenop je reguliere programma kun je in de bovenbouw vakgerelateerde projecten doen. Je krijgt hiervoor extra certificaten bij je diploma. In vwo 4 ga je een week op stage in de regio. In vwo 5 maak je een buitenlandreis naar Berlijn, Praag of Parijs.