De theoretische leerweg van het vmbo duurt vier jaar. Je krijgt voornamelijk algemeen vormende vakken. Je wordt voorbereid op een opleiding in het mbo (niveau 4). Je kunt er ook voor kiezen om door te stromen naar klas 4 van de havo. 

Onderbouw vmbo tl

Je komt in de brugklas vmbo k/g/t, tl of tl/havo. De mentor zorgt samen met jou voor een fijne sfeer in de klas. Aan het begin van het jaar voer je met je mentor en je ouders een ambitiegesprek over hoe het met je gaat, wat je wilt bereiken en wat jij nodig hebt. Samen met docenten begeleiden mentoren je in het (leren) keuzes maken op het gebied van ondersteuning, talentontwikkeling en je loopbaan. Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar voer je een ontwikkelgesprek met je mentor en je ouders over je voortgang. 

Je hebt wekelijks verrijkingsuren. Dan kun jij je talenten ontdekken. Je kunt kiezen uit verschillende interessante opdrachten, waarvoor je ook buiten de school op onderzoek gaat. Tijdens de ondersteuningsuren kun je extra ondersteuning vragen voor een bepaald vak. Na elke periode van 8 tot 10 weken is er een activiteitenweek. Dan zijn er bijvoorbeeld excursies, sportdagen of vakoverstijgende projecten. Denk bijvoorbeeld aan het Kunst voor Klimaatfestival. 

Bovenbouw vmbo tl

Vanaf klas 3 vmbo tl volg je vakken die aansluiten bij jouw interesses. Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

  • Techniek 
  • Zorg en Welzijn 
  • Economie 
  • Landbouw 

In leerjaar 3 ga je een week op stage in de regio. In leerjaar 4 maak je een buitenlandreis. Vanaf schooljaar 2023-2024 volgen de leerlingen in de theoretische leerweg ook een beroepsgericht vak. Dit vak bestaat uit realistische opdrachten afkomstig van bedrijven en organisaties uit de omgeving.