De kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo duren vier jaar. Je doet in beide leerwegen eindexamen in vier algemeen vormende vakken en een beroepsgericht vak. Na het behalen van je vmbo kb-diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 3 en 4. Na het behalen van je vmbo bb-diploma kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo. 

Onderbouw vmbo kb en bb

Je komt in de brugklas vmbo bb/kb of k/g/t. De mentor zorgt samen met jou voor een fijne sfeer in de klas. Aan het begin van het jaar voer je met je mentor en je ouders een ambitiegesprek over hoe het met je gaat, wat je wilt bereiken en wat jij nodig hebt. Samen met docenten begeleiden mentoren je in het (leren) keuzes maken op het gebied van ondersteuning, talentontwikkeling en je loopbaan. Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar voer je een ontwikkelgesprek met je mentor en je ouders over je voortgang. 

Je hebt wekelijks verrijkingsuren. Dan kun jij je talenten ontdekken. Je kunt kiezen uit verschillende interessante opdrachten waarvoor je ook buiten de school op onderzoek gaat. Tijdens de ondersteuningsuren kun je extra ondersteuning vragen voor een bepaald vak. Na elke periode van 8 tot 10 weken is er een activiteitenweek. Dan zijn er bijvoorbeeld excursies, sportdagen of vakoverstijgende projecten. Denk bijvoorbeeld aan een projectweek waarin gezondheid en voeding centraal staan.

Bovenbouw vmbo kb en bb

Vanaf klas 3 vmbo kb/bb volg je vakken die aansluiten bij jouw interesses. Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

  • Bouw, Wonen en Interieur
  • Economie en Ondernemen
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Zorg en Welzijn

Van het gekozen profiel volg je vier (landelijk geëxamineerde) profielmodules en vier keuzevakken. Deze mogen uit een ander profiel komen. Dat is afhankelijk van je interesses en/of wat er past bij je vervolgopleiding. In leerjaar 3 ga je drie weken op stage in de regio. In leerjaar 4 maak je een buitenlandreis.