De kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo duren vier jaar. De eerste twee leerjaren volg je op onze school. Voor de laatste twee leerjaren kun je op VO Eemsdelta in Appingedam terecht. Dat sluit op elkaar aan. Je doet in beide leerwegen eindexamen in vier algemeen vormende vakken en een beroepsgericht vak. Bij ons krijg je in de onderbouw het beroepsgerichte vak informatietechnologie. Na het behalen van je vmbo kb-diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 3 en 4. Na het behalen van je vmbo bb-diploma kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo. 

Onderbouw vmbo kb en bb

Je komt in een gecombineerde brugklas b/k of k/t. De mentor zorgt samen met jou voor een fijne sfeer in de klas. Aan het begin van het jaar voer je met je mentor en je ouders een ambitiegesprek over hoe het met je gaat, wat je wilt bereiken en wat jij nodig hebt. Samen met docenten begeleiden mentoren je in het (leren) keuzes maken op het gebied van ondersteuning, talentontwikkeling en je loopbaan. Halverwege en aan het einde van het jaar voer je met je mentor en je ouders een ontwikkelgesprek over je voortgang. Je hebt wekelijks twee ondersteuningsuren. Dan kies je voor welk vak je extra ondersteuning nodig hebt. Twee keer in het jaar is er een activiteitenweek. Dan kun jij je talenten ontdekken. Er zijn verschillende interessante opdrachten en activiteiten waaruit je kunt kiezen. Daarvoor ga je ook buiten de school op onderzoek uit. 

Iedereen volgt het vak informatietechnologie. Je maakt kennis met de nieuwste technologieën, zoals programmeren, film bewerken, websites bouwen, werken met 3D en 2D tekenprogramma’s, robotica, 3D printen en lasersnijden. Kenmerkend aan het vak informatietechnologie is dat je (samen)werkt aan realistische opdrachten afkomstig van bedrijven en organisaties uit de omgeving. Daardoor ontwikkel je verschillende competenties op het gebied van communicatie, samenwerking, ondernemerschap, creativiteit en zelfsturing.