Praktijkonderwijs (PrO) is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. Je leert vooral door te doen. We gaan uit van wat jij kunt en leuk vindt en je krijgt onderwijs op maat. Om toegelaten te worden is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Praktijkonderwijs nodig. Na het praktijkonderwijs kun je doorstromen naar werk, niveau 1 van het mbo of naar dagbesteding. 

Onderbouw (klas 1 en 2)

Als je bij ons op school komt dan krijg je praktijk en theorie. Er zijn veel praktijkvakken, zoals techniek, gym, creatief, sociale vaardigheden, groen, koken, zorg en welzijn, grootkeuken en EHBO. Theorievakken zijn bijvoorbeeld rekenen, taal en lezen. Ook bij deze vakken ben je zoveel mogelijk praktisch bezig. Rekenen doe je bijvoorbeeld met voorwerpen en taal door echt een brief te versturen. Je krijgt veel les van je mentor. Zo kunnen we beter aansluiten bij wat jij nodig hebt. Met de mentor kijk je waar je goed in bent en waar je talenten liggen. Samen stel je doelen op. De mentor is er ook voor je als het even minder goed met je gaat. We werken in vier periodes van tien weken. Elke periode staat een thema centraal en eindigt met een projectweek. In de week voor de herfstvakantie gaan we met de onderbouw op kamp. We voeren regelmatig gesprekken met jou en je ouders om te bespreken hoe het op school met je gaat.

Middenbouw (klas 3 en 4)

In de eerste jaren bij ons op school heb je ontdekt waar je goed in bent en waar je talenten liggen. Daar ga je in de middenbouw dieper op in. Als je 15 jaar bent en jij eraan toe bent, ga je (20 weken) stagelopen bij verschillende bedrijven. Door aan verschillende bedrijven te ‘snuffelen’ zie je wat er bij je past en waarmee je verder wilt. In de bovenbouw kun je kiezen voor de richting Zorg en Welzijn, Techniek, Detail, Groen/Dier of Sport.

Bovenbouw (klas 5)

In de bovenbouw kies je voor een richting. Je doet stage in deze richting en werkt naar je eindexamen. Je kunt bij ons op school een diploma halen. In de bovenbouw draait alles om maatwerk. Sommige leerlingen hebben bijna geen school meer en zijn veel aan het werk. Andere leerlingen hebben juist nog veel school. Er wordt gekeken naar wat bij jou past en wat jij nodig hebt. Soms kun je vanuit je stage een baan krijgen en ga je van school. Sommige leerlingen willen doorleren en doen een mbo-vervolgopleiding op niveau 1. Soms kom je op een dagbesteding terecht. 

Nazorg

Wanneer je van school afgaat houden we nog twee jaar contact. We houden contact met je om te kijken hoe het gaat. Soms is er ook contact met je werk, school of dagbestedingsplek. Wanneer nodig helpen we je verder. Je bent altijd welkom op school voor vragen.