Praktijkonderwijs (PrO) is een vorm van voortgezet onderwijs. Om toegelaten te worden heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Je leert vooral door praktisch bezig te zijn. Samen met je mentor ga je ontdekken wat jij goed kan en wat je leuk vindt. Je stelt elke periode doelen op waar jij aan gaat werken. Je wordt begeleid naar werk. Je kan ook doorstromen naar het MBO. Wij willen als school dat jij jezelf leert redden, je met veel plezier naar school gaat en dat je op de juiste plek in de maatschappij terecht komt.

Onderbouw (klas 1 en 2)

Als je bij ons op school komt dan krijg je praktijk en theorie. Er zijn veel praktijkvakken, zoals techniek, gym, creatief, sociale vaardigheden, groen, koken, zorg en welzijn, grootkeuken en EHBO. Theorievakken zijn bijvoorbeeld rekenen, taal en lezen. Ook bij deze vakken ben je zoveel mogelijk praktisch bezig. Rekenen doe je bijvoorbeeld met voorwerpen en taal door echt een brief te versturen. Je krijgt veel les van je mentor. Zo kunnen we beter aansluiten bij wat jij nodig hebt. Met de mentor kijk je waar je goed in bent en waar je talenten liggen. Samen stel je leerdoelen op. De mentor is er ook voor je als het even minder goed met je gaat. We werken in vier periodes van tien weken. Elke periode staat een thema centraal en eindigt met een projectweek. We voeren regelmatig gesprekken met jou en je ouders om te bespreken hoe het op school met je gaat.

Middenbouw (klas 3 en 4)

In de eerste jaren bij ons op school heb je ontdekt waar je goed in bent en waar je talenten liggen. Daar ga je in de middenbouw dieper op in. Om je goed voor te bereiden op werk loop je stage. Eerst binnen de school. Als je 15 jaar bent en je eraan toe bent, ga je 20 weken stagelopen buiten de school. Je ‘snuffelt’ bij verschillende bedrijven. Zo zie je wat er bij je past en in welke richting je verder wilt. Je kunt bij ons kiezen uit Zorg en Welzijn (horeca en verzorging), (Auto) Techniek, Detailhandel en Groen/Dier.

Bovenbouw (klas 5)

In de bovenbouw kies je voor een richting. Je loopt stage in deze richting en werkt naar je eindexamen. In de bovenbouw draait alles om maatwerk. Er wordt gekeken naar wat bij jou past en wat jij nodig hebt. Sommige leerlingen hebben bijna geen school meer en zijn veel aan het werk. Andere leerlingen hebben juist nog veel school. Je kunt bij ons op school een diploma halen.

Na het praktijkonderwijs

Meestal duurt de opleiding 5 jaar. Vaak leren leerlingen door. Ze doen dan een mbo-vervolgopleiding op niveau 1. Sommige leerlingen krijgen vanuit hun stage een baan en stoppen met school. Ook zijn er leerlingen die de route arbeid+ volgen. Dit is een dagbestedingsplek. Wanneer je van school afgaat houden we nog twee jaar contact om te kijken hoe het gaat. Soms is er ook contact met je werk, school of dagbestedingsplek. Wanneer nodig helpen we je verder. Je bent altijd welkom op school voor vragen.