Voor goed onderwijs is meer nodig dan alleen de school. De omgeving waarin jongeren leven en opgroeien, is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom verbinden wij ons met de wereld om ons heen. Met de regio gaan wij een actieve relatie aan. Wij laten onze leerlingen door gastlessen, bedrijfsbezoeken, excursies en andere activiteiten kennismaken met ondernemers en organisaties in de omgeving. Zo krijgen ze een bredere blik en meer inzicht in hoe de wereld in elkaar zit.

Ouders spelen een belangrijke rol in het onderwijs van hun kinderen. Wij betrekken hen actief bij de school, met nieuwe vormen van medezeggenschap.

Wij werken nauw samen met het basisonderwijs. Door een goede aansluiting zorgen wij er voor dat de overstap niet te groot is. Wij bereiden de leerlingen gedegen voor op mogelijk vervolgonderwijs, op werk en op zelfstandige deelname aan de maatschappij.