Schoolplein2.jpg

ISK

ISK is een afkorting voor Internationale schakel Klas. Deze afkorting is een ingeburgerde term voor het eerste onderwijs die niet-Nederlandstalige kinderen van 12 tot 18 jaar krijgen als zij net in Nederland aangekomen zijn. De ISK van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta heeft een regionale functie. De ISK betrekt haar leerlingen uit Delfzijl en de directe omgeving. Het betreft kinderen die:

  • met hun ouders in het asielzoekerscentrum te Delfzijl zitten;
  • naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging of –vorming;
  • langdurig met ouder(s) in het buitenland gewoond hebben, waardoor de kennis van het Nederlands vervaagd is;
  • of afkomstig zijn uit de Antillen en hun reguliere opleiding in het Papiaments hebben gehad.

Opleidingsniveau
Het startniveau van de ISK-leerlingen is zeer divers. Dat zit tussen nog nooit onderwijs hebben gehad en (vergelijkbaar) vwo niveau tweede fase. Dat betekent dat er op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen veel differentiatiepotentieel en sociaal/emotionele flexibiliteit wordt verwacht van de ISK docent. Veel van de ISK leerlingen kennen immers een traumatisch verleden. Een deel van de leerlingen is afkomstig uit (voormalige) oorlogsgebieden. Deze kinderen hebben veel meegemaakt en kunnen traumatisch reageren op plotselinge gebeurtenissen, (latente) conflicten enz. ISK docenten moeten hier op een tactvolle manier op kunnen inspelen.
Sowieso geldt voor alle leerlingen dat zij te maken hebben met een gevoel van ontheemding:

  • Weg uit het eigen taalgebied
  • Weg van familie
  • Vrienden moeten achterlaten
  • School moeten achterlaten (inclusief de normale voortgang).

Cultuur
Naast het aanbieden van NT2 is het ook van belang dat de leerlingen leren omgaan met de Nederlandse cultuur. Aan de basale omgangsnormen en het leren omgaan met het eigene van de Nederlandse etniciteit moet ook aandacht besteed worden. Op deze wijze wordt geprobeerd om de leerlingen op een evenwichtige manier voor te bereiden op een succesvol vervolg in het reguliere Nederlandse onderwijs, alsmede aan een aantal inburgeringsaspecten.

Schoolgids
ISK_schoogids_Nederlands
ISK_schoolgids_Engels
ISK_schoolgids_Arabisch
ISK_schoolgids_Tigrinya