Aan het einde van je VO-Eemsdelta carrière ben je sterk in taal en communicatie, burger van de wereld, trots op jezelf en je omgeving èn kun je zelf actie ondernemen. Je leest hier hoe we daarvoor zorgen. Uitgangspunt is dat je (deels) leert door te ontmoeten en te ondernemen in de Eemsdelta-regio.

Hoe word je sterk in taal en communicatie?

Extra taal(ondersteuning)

In klas 1 en 2 krijg je een lesuur taalvaardigheid om je algemene taalvaardigheden te vergroten. Ook binnen de vaklessen is er aandacht voor taal. In de onderbouw meten we met behulp van Dia-toetsen elk jaar jouw taalniveau. Wanneer nodig krijg je extra ondersteuning met het programma Numo. In de examenklassen geven we examentaaltraining.

Debatwedstrijd voor scholieren

Iedereen krijgt les in debatteren. We doen mee aan een of meerdere debatwedstrijden, bijvoorbeeld aan Het Jongeren Lagerhuis.

Cambridge University Certificate (CUC)

Vanaf klas 2 havo/vwo tot en met klas 5 havo/vwo heb je de mogelijkheid om het Cambridge University Certificate (CUC) te halen. Je leert Engels op een hoger niveau en volgt hiervoor twee uur Engels extra per week. Daar heb je voordeel van bij een vervolgstudie of als je gaat werken in het buitenland. 

Digitale geletterdheid

In klas 1 en 2 krijg je elke week het vak digitale geletterdheid. In klas 3 wordt digitale geletterdheid als keuzevak binnen maatwerk aangeboden. Je leert ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en wordt mediawijs.

Hoe word je wereldburger?

Peermediation

Iedereen kan peermediator worden. Peermediators zijn leerlingen die optreden als conflictbemiddelaars voor andere leerlingen. Ze zorgen ervoor dat conflicten worden uitgepraat en niet escaleren. Het gaat bijvoorbeeld om roddels, ruzies over vrienden of vriendinnen en pesterijen. Je volgt hiervoor een training van bureau HALT. 

Projecten over duurzaamheid en klimaat

In de onderbouw werk je aan het project De toekomst: gezondheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid. Ook de nieuwe campus is daaraan gekoppeld. De aardbevingsbestendige gebouwen zijn namelijk duurzaam gebouwd en energieproducerend. In de bovenbouw werk je aan het biologieproject Natuur en klimaat. Je doet onder andere praktisch onderzoek in de omgeving.

Deelname goede doelen acties

Elk jaar steunen we goede doelen. Door middel van ludieke acties, sponsorlopen of door verkoop van producten, zamelen we geld in. Denk bijvoorbeeld aan de Campus Eemsdelta Winterfair.

Leerlingenraad

Vanaf klas 2 kun je deelnemen aan de leerlingenraad. Samen met andere leerlingen houd je je bezig met de belangen van de leerlingen. Je helpt bij het verbeteren van de school. Je vergadert één keer per maand met een medewerker van de school. Een aantal leerlingen maakt ook deel uit van de MR. 

Buitenlandreis

In klas 5 vwo en 4 havo maak je een buitenlandreis. We vinden het belangrijk dat je over grenzen heen kijkt, zodat jij ook op wereldniveau een bijdrage kunt leveren. Actuele maatschappelijke vraagstukken als migratie en klimaatproblematiek spelen namelijk overal en vragen om mondiale oplossingen.

Het Model European Parliament 

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Leerlingen in de bovenbouw krijgen in de rol van ‘Europarlementariër’ de mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie.

Gezonde School

We willen een Gezonde School zijn. Naast de lessen op het gebied van welzijn, voeding en sport zijn er nog extra activiteiten. Je maakt kennis met verschillende sportverenigingen in de omgeving, er is een volleybal- en basketbaltoernooi en een buitensportdag voor de onderbouw. Je kunt ook deelnemen aan evenementen als de 4 Mijl van Groningen, Olympic Moves of de Zeemijlenloop van Delfzijl. 

Examenvak BSM 

In de bovenbouw kun je het vak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) kiezen en er examen in doen. Je krijgt sport op een hoger niveau en maakt kennis met nieuwe sporten. Daarnaast leer je sportlessen te geven en een sportdag te organiseren. Ook leer je wat bewegen doet met je gezondheid en welke maatschappelijke functies sport heeft.

Hoe word je ondernemend?

Mentoraat

In de brugklas zie je je mentor een paar keer per week. De mentor zorgt samen met jou voor een fijne sfeer in de klas en leert je zelf actie te laten ondernemen op het gebied van ondersteuning, talentontwikkeling, welzijn en je loopbaan.

LOB-lessen

Van de decaan krijg je lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Je leert reflecteren, keuzes maken en zelf vervolgstappen nemen op het gebied van je loopbaan. Je kijkt onder andere naar waar jij goed in bent en wat jij leuk vindt en bouwt aan je portfolio. Leren kiezen is belangrijk voor later, omdat jij en de arbeidsmarkt veranderen. In havo 3/vwo 4 kies je een profiel en in het laatste leerjaar een vervolgopleiding.

Stageweek

In havo 3/vwo 4 loop je een week stage bij een organisatie in de regio. Je kiest een bedrijf of organisatie die aansluit bij je interesses. Tijdens de lessen loopbaanoriëntatie bereid je je hierop voor. Zo doe je werkervaring op en lever je een bijdrage aan de maatschappij.

Technasium (kandidaat)

Ben jij nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en vind je het leuk om samen met anderen oplossingen te bedenken voor problemen van organisaties en bedrijven? Dan is het technasium iets voor jou. Vanaf schooljaar 2023-2024 staat in de onderbouw het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) op je lesrooster. In de bovenbouw kun je kiezen of je ermee verder gaat. Als technasiumleerling ontwikkel je verschillende competenties op het gebied van communicatie, samenwerking, ondernemerschap, creativiteit en zelfsturing. Ook leer je specifieke (technische) vaardigheden, zoals onderzoeken, ontwerpen en modelvormen maken.

Jong Ondernemen

Ben jij ondernemend, bedenk je graag je eigen projecten en wil je een bijdrage leveren aan de maatschappij? Dan kun je vanaf klas 3 havo/vwo kiezen voor Jong Ondernemen. Je richt je op het ondernemerschap en krijgt de mogelijkheid om onder begeleiding een eigen onderneming te starten, ook wel een Junior Company genoemd.

Hoe word je trots op jezelf en je omgeving?

Maatwerkuren

In de onderbouw krijg je maatwerkuren. Tijdens deze uren kun jij je talenten ontdekken. Je kunt kiezen uit verschillende opdrachten. Een van de keuzemogelijkheden is de Digital Art Factory. Een werkplaats waar je aan de slag gaat met verschillende digitale technieken en kunstvormen, zoals 3D printen, programmeren en VR-kunst.

Deelname aan talentwedstrijden

Om je talenten verder te ontwikkelen en te laten zien, doen we als school mee aan verschillende wedstrijden. Denk bijvoorbeeld aan de Nationale Olympiades voor verschillende vakken, de Athenespelen en Het Jongeren Lagerhuis.

Begaafdheidsprofielschool

We zijn een begaafdheidsprofielschool. Dat wil zeggen dat we de kennis en vaardigheden in huis hebben om iedere leerling, ook meerbegaafde leerlingen, uitdagend onderwijs en passende begeleiding te bieden. Zo kan iedere leerling zich optimaal ontwikkelen en trots zijn op zichzelf.

Connectfestival

In de brugklas organiseer je samen met kunst- en cultuurexperts het Connectfestival voor iedereen in de regio. Mensen kunnen er onder andere genieten van workshops, optredens en een hapje en een drankje. Door dit zelf te organiseren ontwikkel je je talenten, leer je zelf actie te ondernemen en bouw je een eigen netwerk op.  

Techniek en toekomst

Is werken in de techniek iets voor jou? Op Girlsday maken meiden kennis met bèta-, technische en ICT-opleidingen van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. In het derde leerjaar kun je een bezoek brengen aan verschillende bedrijven in deze sector en krijg je voorlichting over vervolgopleidingen die hierbij aansluiten.