Aan het einde van je carrière op VO Eemsdelta ben je sterk in taal en communicatie, burger van de wereld, trots op jezelf en je omgeving èn kun je zelf actie ondernemen. Je leest hieronder hoe we daarvoor zorgen. Uitgangspunt is dat je (deels) leert door te ontmoeten en te ondernemen in de Eemsdelta-regio.

Hoe word je sterk in taal en communicatie?

Extra taal(ondersteuning)

Elk schooljaar meten we in de onderbouw met behulp van Dia-toetsen de voortgang van je taalvaardigheid. Wanneer nodig krijg je ondersteuning, bijvoorbeeld met behulp van het online leermiddel Numo.

Elke dag iets te lezen 

Je neemt elke dag iets te lezen mee naar school, zodat je kunt lezen als je tijd over hebt. Je leest de krant, een tijdschrift of een zelfgekozen boek. Door samenwerking met de bibliotheek heeft de school een mediatheek die gevuld is met de nieuwste (jeugd)boeken. In de meeste lokalen staat ook een leeskist. Zo bevorderen we het leesplezier.

Regionale en landelijke activiteiten

Je doet mee aan allerlei regionale en landelijke activiteiten op het gebied van taal zoals: De Jonge Jury (je brengt onder andere je stem uit op je favoriete boek), Stap op de rode loper, (tijdens dit project ontmoet je verschillende bekendheden op taalgebied), de voorleeswedstrijd Read2me, het Groninger Scholierendebat en dichtwedstrijd DoeMaarDichtMaar.

Jeugdboekenschrijver op school

Ieder jaar bezoekt een schrijver van jeugdboeken onze school om te vertellen hoe zijn of haar verhalen tot stand komen. Je krijgt ruim de gelegenheid om vragen te stellen. 

Hoe word je wereldburger?

Deelname goede doelen acties

Elk jaar steunen we goede doelen. Door middel van ludieke acties, sponsorlopen of door verkoop van producten, zamelen we geld in. 

Buitenlandreis

In klas 3 of 4 maak je een buitenlandreis. We vinden het belangrijk dat je over grenzen heen kijkt, zodat jij ook op wereldniveau een bijdrage kunt leveren.

Leerlingenraad

In de leerlingenraad behartig je de belangen van onze leerlingen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de aankleding van het gebouw, een schoolfeest, het examen en de proefwerkweek.

Sportactiviteiten

Naast de gezondheidslessen en de sportlessen organiseren we sporttoernooien. In het begin van de zomer is er altijd een buitensportdag. In de wintermaanden is er veel aandacht voor schaatsen. Als het weer meewerkt, kun je meedoen aan schaatswedstrijden op natuurijs. Voor de liefhebbers wordt een dagje skiën georganiseerd.

Hoe word je ondernemend?

Mentoraat

In de brugklas zie je je mentor een paar keer per week. De mentor zorgt samen met jou voor een fijne sfeer in de klas en leert je zelf actie te ondernemen op het gebied van ondersteuning, talentontwikkeling, welzijn en je loopbaan.

LOB-lessen

Van de mentor krijg je lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Je leert je reflecteren, keuzes maken en zelf vervolgstappen nemen op het gebied van je loopbaan. Je kijkt onder andere naar waar jij goed in bent en wat jij leuk vindt en bouwt aan je portfolio. Leren kiezen is belangrijk voor later, omdat jij en de arbeidsmarkt veranderen. In het tweede leerjaar van het vmbo kies je een profiel en in het vierde leerjaar een vervolgopleiding.

Stage

In het derde leerjaar (vmbo tl) loop je een week stage. Je kiest een bedrijf of organisatie die aansluit bij je interesses. Tijdens de lessen loopbaanoriëntatie in de mentorlessen bereid je je hierop voor. Zo doe je werkervaring op en lever je een bijdrage aan de maatschappij.

Informatietechnologie

Bij het vak informatietechnologie leer je in de onderbouw werken met verschillende (moderne) technieken. Denk bijvoorbeeld aan programmeren, film bewerken, websites bouwen, werken met 3D en 2D tekenprogramma’s, robotica, 3D printen en lasersnijden. Wil je leren dronevliegen? Dat kan ook. We hebben namelijk twee docenten met een dronevliegbevret. In de bovenbouw kun je kiezen op welke onderwerpen je dieper in wilt gaan. Dat is afhankelijk van je interesses en/of vervolgopleiding. Kenmerkend aan het vak informatietechnologie is dat je (samen)werkt aan realistische opdrachten afkomstig van bedrijven en organisaties uit de omgeving. Daardoor ontwikkel je verschillende competenties op het gebied van communicatie, samenwerking, ondernemerschap, creativiteit en zelfsturing. Inhoudelijk sluit het vak goed aan op een vervolgopleiding in de ICT of mediavormgeving.

Hoe word je trots op jezelf en je omgeving?

Activiteitenweken

Twee keer in het jaar is er een activiteitenweek. Dan kun jij je talenten ontdekken. Er zijn verschillende interessante opdrachten en activiteiten waaruit je kunt kiezen. Daarvoor ga je ook buiten de school op onderzoek uit.

Deelname aan talentwedstrijden

Om je talenten verder te ontwikkelen en te laten zien, doen we als school mee aan verschillende wedstrijden. Denk bijvoorbeeld aan de provinciale kampioenschappen ploegenachtervolging, aan de 4 Mijl van Groningen, de Lego League (klas 1 en 2), de Zeemijlenloop van Delfzijl, de Nationale Olympiades van Bèta-excellent, de Athenespelen en het Nederlands Kampioenschap Debatteren.

Girlsday

Op Girlsday ontmoeten meiden vrouwelijke medewerkers in bèta-, technische en ICT-beroepen. Is een vervolgopleiding op dit gebied iets voor jou? 

Wetenschapsdag

Tijdens de Wetenschapsdag laten we je kennismaken met de wetenschap. Er worden lezingen en demonstraties gegeven op het gebied van sterrenkunde, aardbevingsbestendig bouwen en forensische psychologie.