De handleiding Klacht, Bezwaar en beroep van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta biedt relevante informatie voor een ieder die op één of andere wijze betrokken is bij een klacht, bezwaar of beroep. De handleiding bestaat uit een Algemeen deel en een deel Reglementen. VO-Eemsdelta is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie (LKC). De algemene werkwijze en het algemene reglement van de Klachtencommissie is te raadplegen via www.onderwijsgeschillen.nl.

Klik hier, voor de handleiding Klacht, Bezwaar en beroep van VO-Eemsdelta