Nieuwbouw Onderwijscampus Appingedam krijgt vorm

De toekomstige onderwijscampus, gelegen tussen het Damsterdiep en de N360 aan de Solwerderweg krijgt vorm. Een onderwijscampus voor iedereen : krachtige impuls voor onze regio.

Ontwerpteam
De stichting VO Eemsdelta heeft een ontwerpteam geselecteerd dat is samengesteld uit DE UNIE Architecten i.s.m. Felixx Landschapsarchitecten, Technion Adviseurs, Alferink van Schieveen Ingenieurs en Sip de Bildt Bouwkostenadvies. De onderwijscampus is een groot project in het scholenprogramma voor het bevingsgebied, maar liefst 18 ontwerpteams melden zich aan om het ontwerp van de campus uit te voeren. Na een selectieprocedure is het schetsontwerp van De Unie gekozen als het best passend ontwerp. Het definitieve ontwerp moet al in de zomer klaar zijn en in de loop van schooljaar 2021/2022 zal de campus in gebruik worden genomen!

Gebiedsfilosofie
De Solwerd wierde zorgt voor een historisch en gebiedseigen karakter .De Campusomgeving is een bijzondere plek tussen de kernen Appingedam en Delfzijl. Een uitstekende locatie om aanvullende voorzieningen met een regionale uitstraling te creëren. Ongeveer 3,5 ha wordt ingenomen door de campus met de scholen van stichting VO Eemsdelta en het Noorderpoort. Voor de overige 5 ha wordt door de gemeente, in goede afstemming met het onderwijs, een plan gemaakt waarin ruimte is voor economische, culturele en sportieve activiteiten.

Visie op de campus
De scholen die straks samenkomen op de campus werken nu al gestaag aan de ontwikkeling van het onderwijs waarbij digitaliseringen en een vormgeving van het onderwijs dat zich meer toespitst op de vraag van de leerling centraal staat.

De opzet van de campus is zo gekozen dat het eigene en de sfeer van de verschillende schooltypen wordt bewaard en tegelijkertijd worden onderwijsvoorzieningen die een hoge investering vereisen geclusterd. Zoals een science gebouw, de sportvoorzieningen, kunst en cultuur en ruimten waarin de beroepspraktijk wordt beoefend.

De schoolgebouwen worden gesitueerd rondom een centraal hart. Vanuit het centrale hart hebben leerlingen, medewerkers en bezoekers direct zicht over het geheel. Het centrale hart is de plek voor kennisdelen, ontmoeten en gezamenlijke activiteiten. De scholen hebben hun eigen entrees aan het hart en aan de buitenruimte.

De buitenruimte wordt ingericht als leer- en belevingslandschap: het landschap herbergt een grote diversiteit aan bij de scholen passende inrichtingen en plekken.

Verbinding tussen maatschappij en school
Denk hierbij aan bedrijven in de school, maar ook aan onderwijs buiten de school in een bedrijfsomgeving. Een ander voorbeeld betreft het gebruik van de campus door andere groepen, zoals sportverenigingen maar ook dans en theater kan ten uitvoer gebracht worden op de campus.

Gezond bewegen, sporten en buiten zijn is door de hele campus verweven! Het sportgebouw bevindt zich te midden van een groene setting met een grote diversiteit aan plekken die uitnodigen tot bewegen. De sportzalen zijn licht, ruimtelijk en flexibel. Het sportcluster is in feite over de hele campus aanwezig! Gezond dagelijks en sportief bewegen wordt in en om het gebouw actief gestimuleerd. Overal in het gebouw is sport zichtbaar en is het buitenprogramma direct bereikbaar.

Financieel
De ontwikkel en bouwkosten zijn in een businessplan vastgelegd. Nader onderzocht wordt hoe partijen, buiten het onderwijs, gebruik kunnen maken van de vele opties die de campus biedt en hoe partijen zaken financieel en organisatorisch regelen.

Vervolg
2019 wordt het jaar van ontwerpen en de plannen bestek klaar maken zodat in de loop van 2020 gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw. In de loop van het schooljaar 2021/2022 zal de campus haar deuren openen.