Directie

Eise van der Sluis
e.vandersluis@vonoordgroningen.nl

Op 1 augustus 2023 zijn Het Hogeland College en VO Eemsdelta bestuurlijk geïntegreerd. De twee schoolorganisaties vallen daarmee onder één gezamenlijk bestuur en één Raad van Toezicht in de holding Voortgezet Onderwijs Noord-Groningen. Eise van der Sluis is de gezamenlijke bestuurder. Door samenwerking kunnen we kwalitatief goed onderwijs behouden en een breed onderwijsaanbod blijven bieden in de regio Noord-Groningen.

 

Klaas Reinders
k.reinders@eemsdeltacollege.nl

 

Pastorielaan 4
9901 CE Appingedam

telefoon: (0596) 693 693

info@vo-eemsdelta.nl

Locatie Campus VO Eemsdelta, havo/vwo, vmbo, PrO en ISK

Teamleider klassen 1, 2 en 3 havo/vwo/vwo+:
Marloes Mertens, m.mertens@eemsdeltacollege.nl

Teamleider klassen 4, 5 havo en 4 vwo t/m 6 vwo:
Peter Kamminga, p.kamminga@eemsdeltacollege.nl

Leerlingencoördinator klassen 1 en 2 havo/vwo/vwo+:
Jolien Jolien Dijk, j.dijk@eemsdeltacollege.nl

Leerlingencoördinator klas 3 havo/vwo/vwo+:
Salome Sikharulidze, s.sikharulidze@eemsdeltacollege.nl

Leerlingencoördinator klassen 4 t/m 5 havo:
Lisa Grashuis, l.grashuis@eemsdeltacollege.nl

Leerlingencoördinator klassen 4 t/m 6 vwo:
Lieske Bossenbroek l.bossenbroek@eemsdeltacollege.nl

Decaan havo:
Anita Visser,a.visser@eemsdeltacollege.nl

Decaan vwo:
Marike Wijnne, m.wijnne@eemsdeltacollege.nl

Examensecretaris:
Margreet Pol, m.pol@eemsdeltacollege.nl

Ondersteuningscoördinator:
Miriam Crajé, m.craje@eemsdeltacollege.nl

Orthopedagoog-generalist:
Janneke Darwinkel, j.darwinkel@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Rambha Mohansingh, docent, r.mohansingh@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Herwin Leertouwer, h.leertouwer@eemsdeltacollege.nl

Anti-pestcoördinator (aanspreekpunt leerlingen en medewerkers inzake pesten):
Michiel Mud, m.mud@eemsdeltacollege.nl

Teamleider vmbo bb en kb:
Anneke Visser, at.visser@eemsdeltacollege.nl

Teamleider vmbo-tl:
Bas Stegeman, b.stegeman@eemsdeltacollege.nl

Leerlingencoördinator leerjaar 1, 2 vmbo bb, kb en tl:
José heide, j.heide@eemsdeltacollege.nl

Leerlingencoördinator leerjaar 3, 4 vmbo bb en kb:
Petra Leeuwerik, p.leeuwerik@eemsdeltacollege.nl

Leerlingencoördinator leerjaar 3, 4 vmbo tl:
Jan Wolthof, j.wolthof@eemsdeltacollege.nl

Coördinator loopbaanoriëntatie:
Ina Boersma, i.boersma@eemsdeltacollege.nl

Ondersteuningscoördinator:
Janine Veldmeijer, j.veldmeijer@eemsdeltacollege.nl

Orthopedagoog-generalist:
Janneke Darwinkel, j.darwinkel@eemsdeltacollege.nl

Examensecretaris:
Gjalt van Duinen, g.vanduinen@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Henk Hollander, h.hollander@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Martine Frankema, m.frankema@eemsdeltacollege.nl

Anti-pestcoördinator (aanspreekpunt leerlingen en medewerkers inzake pesten):
Linda Dijk, l.dijk@eemsdeltacollege.nl

Anti-pestcoördinator (aanspreekpunt leerlingen en medewerkers inzake pesten):
Alex Pentinga, a.pentinga@eemsdeltacollege.nl

Teamleider:
Rik Bakker, r.bakker@eemsdeltacollege.nl

Ondersteuningscoördinator:
Pim Wildeman, p.wildeman@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Sylvia Hartjes s.hartjes@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Alwin van Hassel, a.vanhassel@eemsdeltacollege.nl

Anti-pestcoördinator (aanspreekpunt leerlingen en medewerkers inzake pesten):
Sandra van der Laan, s.vanderlaan@eemsdeltacollege.nl

Teamleider: Monique Kieftenbeld, m.kieftenbeld@eemsdeltacollege.nl

Ondersteuningscoördinator/orthopedagoog-generalist:
Janneke Darwinkel, j.darwinkel@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Wieke Braam, w.braam@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Johan de Groot, j.degroot@eemsdeltacollege.nl

Anti-pestcoördinator (aanspreekpunt leerlingen en medewerkers inzake pesten):
Jolanda Meijer, j.meijer@eemsdeltacollege.nl

Teamleider: Annelies Stoepker, a.stoepker@eemsdeltacollege.nl

Coördinator: Alfons Alkema, a.alkema@eemsdeltacollege.nl

Locatie Rutger Kopland VO Eemsdelta, havo/vmbo

Teamleider:
Anja de Jong, a.dejong@eemsdeltacollege.nl

Leerlingencoördinator leerjaar 1, 2, 3 en 4:
Alicia Schuitema, a.schuitema@eemsdeltacollege.nl

Examensecretaris:
Nelleke van Tilburg, n.vantilburg@eemsdeltacollege.nl

Examensecretaris:
Alexander Post, a.post@eemsdeltacollege.nl

Coördinator loopbaanoriëntatie:
Reinard de Groote, r.degroote@eemsdeltacollege.nl

Ondersteuningscoördinator/orthopedagoog-generalist:
Janneke Darwinkel, j.darwinkel@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Anouk Zuidema, a.zuidema@eemsdeltacollege.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Edzard Staal, e.staal@eemsdeltacollege.nl

Anti-pestcoördinator (aanspreekpunt leerlingen en medewerkers inzake pesten):
Alicia Schuitema, a.schuitema@eemsdeltacollege.nl

Algemeen

Teamleider ondersteuning:
Annelies Stoepker, a.stoepker@eemsdeltacollege.nl

Externe vertrouwenspersoon:
Beate van Hemmen-Honskamp, beate@vanhemmenenpartners.nl, Redgerstraat 22, 9791 BH Ten Boer, telefoon: (06) 301 964 27

Veiligheidscoördinatoren:
Luuk Veenstra en Michiel Mud, vccampus@vo-eemsdelta.nl

Coördinator PO-VO:
Ite Klaveringa, i.klaveringa@eemsdeltacollege.nl

MR, DMR en GMR

Laurens Gelling (voorzitter), Miriam Crajé (secretaris)

mrha@eemsdeltacollege.nl

Oudergeleding: oudergeledingmrhavovwo@vo-eemsdelta.nl

 

 

Niels Joostens (voorzitter), Bianca Bos (secretaris)

mrvmbo@eemsdeltacollege.nl

Oudergeleding: oudergeledingmrvmbo@vo-eemsdelta.nl

 

Colette Hoving en Erik Jaap Dijkstra

mrpro@eemsdeltacollege.nl

Laurens Gelling (voorzitter)

mrsvoe@eemsdeltacollege.nl

Personeelsgeleding GMR:

  • namens Rutger Kopland – Nelleke van Tilburg
  • namens Georg Martens – Colette Hoving
  • namens Theda Mansholt – Ina Boersma en Larissa Toren
  • namens Rudolph Pabus – Laurens Gelling en David Naafs
  • namens het OOP – Luuk Veenstra en Jan Vesters

Leerlingenraden

Ouderraad

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht valt onder de holding Voortgezet Onderwijs Noord-Groningen. De RvT is onafhankelijk en houdt toezicht op het bestuur en het beleid van VO Eemsdelta en Het Hogeland College.

In de RvT zitten: Anja Janssen (voorzitter), Erik Juk, Harry Grimmius, Henk Meines, Henriëtte Krüger, Marie-Désirée van Herwijnen, Marjon Westerbeek, Monique van den Ark en Peter Ritzema. Zij zijn bereikbaar via secretariaat@vonoordgroningen.nl. Belangstellenden kunnen via dit mailadres ook de statuten opvragen.