VO Eemsdelta reikt 42 internationaal erkende Cambridge-Engels-certificaten uit en heeft sinds jaren een nagenoeg perfect slagingspercentage.

De universiteit van Cambridge heeft al sinds jaar en dag een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid die internationaal gelden als de standaard. De wereldwijd erkende examens worden ook wel aangeduid als ESOL-examens (English for Speakers of Other Languages) en deze examens zijn dus enkel en alleen bedoeld voor mensen die de Engelse taal niet als moedertaal hebben.

Jaarlijks nemen 5 miljoen mensen in meer dan 130 landen deel aan de examens. In vervolgstudies op universiteiten en hogescholen of tijdens stages krijgen leerlingen regelmatig te maken met situaties waar Engels de voertaal is. Daarbij wordt vaak gevraagd een bepaald niveau Engels aan te tonen met een Cambridge-certificaat. Reden genoeg voor VO Eemsdelta – havo/vwo – om het Cambridge programma aan te bieden aan leerlingen die graag een uitdaging aangaan. Na twee jaar extra lessen te hebben gevolgd ontvingen maar liefst 42 leerlingen een B2 First Certificate (ook bekend als FCE) of een C1 Advanced certificate (CAE). De certificaten bewijzen dat leerlingen op een aanzienlijk niveau de Engelse taal beheersen. Behalve in opleidingen worden de certificaten ook in het bedrijfsleven erkend, bijvoorbeeld door Shell, Philips en AkzoNobel. Het C1 Advanced Certificate geeft bovendien toegang tot 100% van de universiteiten in Groot-Brittannië, Ierland, Australië en vele universiteiten wereldwijd. VO Eemsdelta feliciteert de geslaagden!