Goed voor elkaar, VO Eemsdelta doet mee

Campus VO Eemsdelta in Appingedam doet deze week mee aan de Week Tegen Pesten. Dit betekent dat we extra aandacht hebben voor hoe we samen zorgen voor een fijne en veilige school. Zijn wij goed voor elkaar? Dan hebben we het goed voor elkaar, is het motto. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan, ook omdat ze dan beter kunnen leren. De week is afgetrapt met een optreden van rappers/beatboxers die leerlingen lieten nadenken over het thema. In de pauzes gaven onze peermediators voorlichting aan leerlingen over peermediation en in de mentorlessen kreeg het onderwerp nadrukkelijk aandacht.

Zo zorgt VO Eemsdelta voor een fijne en veilige school

Maar hoe zorg je met elkaar voor een fijne en veilige school? Dat is een gezamenlijke opdracht binnen VO Eemsdelta. Iedereen heeft daarin een verantwoordelijkheid. Docenten schenken tijdens de lessen aandacht aan hoe je omgaat met elkaar en wat het betekent om als burger onderdeel te zijn van de samenleving. Bijna iedereen (docenten, conciƫrges, stewards, veiligheidscoƶrdinatoren, Jongerenwerk) heeft een rol in het signaleren van pestgedrag. De stewards bijvoorbeeld zijn een soort van gastheer/-vrouw voor leerlingen. Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt bij calamiteiten of voor een gezellig praatje. Daardoor kennen ze de leerlingen goed en hebben ze snel in de gaten als er iets aan de hand is. Wanneer er sprake is van pesten wordt dit gemeld bij de mentor of de antipestcoƶrdinator. Samen wordt de aanpak bepaald. Meestal worden eerst de peermediators ingezet. Peermediators zijn leerlingen die ervoor zorgen dat conflicten worden uitgepraat en niet escaleren. Het gaat bijvoorbeeld om roddels, ruzies over vrienden of vriendinnen en pesterijen. Een laagdrempelige aanpak. De veertien peermediators van VO Eemsdelta hebben allemaal een opleiding hierin gehad. Ook dat heeft weer een positief effect op het sociale klimaat op school. Zo werkt Campus VO Eemsdelta actief aan een veilig sociaal en pedagogisch klimaat waarin pesten als onacceptabel wordt ervaren.