Ontmoet en Onderneem in optima forma

Plaats:  Binnentribune Campus

Actie:    Eindpresentaties junior companies

Sfeer:    Uitstekend

Negen companies verrasten dinsdagavond hun trouwe supporters met een presentatie in hun in eigen bedrijfsstijl aangeklede lokaal. Elk team verzorgde dit tweemaal. En dat had gezien de grote belangstelling ook wel drie keer gekund. De tribune was tot de nok gevuld met leerlingen, ouders, vrienden, mentoren, vakcollega’s, schoolleiding en externe samenwerkingspartners. Er stonden drie rondes op het programma. Voorafgaand pakten de juniors gezamenlijk het podium en pitchen negen maal 30-seconden. Daarna was het aan de bezoekers om te besluiten welke drie bedrijfspresentaties ze wilden bijwonen.
 

Velen – en zeker de leerlingen – denken bij Jong Ondernemen aan winst maken én zien het als een aantrekkelijk praktisch alternatief voor een profielwerkstuk. Dat laatste is het zeker, en natuurlijk als aan het eind winst te verdelen is, is  dat natuurlijk een mooie bijvangst. De échte winst is dat zij hebben leren samen te werken. Een team te vormen met waardering voor elkaars talenten en ruimte voor ieders tekortkomingen. Wendbaar worden als het tegenzit, kansen pakken als die zich voordoen. Leren door te doen. Elk team kent zijn eigen teleurstellingen en uitdagingen. En tijdens de presentaties ging het niet alleen over de successen maar ook over kleinere en soms grotere crisismomenten.

En er staat al weer een nieuwe lichting teams te trappelen om te starten. Ze hebben deze avond hun eerste stappen gezet op hun ontdekkingsreis. Waar dit hen zal brengen, hopen we over een jaar mee te beleven. 

Tot slot onderschrijven we een observatie van een bezoeker die meldde… ik was erg onder de indruk van de producten, maar nog meer van de presentaties die de groepen hebben gegeven. Wat een doorzettingsvermogen, creativiteit, samenwerking en vooral plezier.